ثبت دامنه های ملی ir و بین المللی com net org info

چنانچه می خواهید برای موسسه خود سایت ایجاد نمایید اولین قدم ثبت یک نام برای سایت می باشد به این نام که به صورت انحصاری ثبت می گردد دامنه یا Domain میگویند هر نام از دو قسمت تشکیل شده است که با نقطه از یکدیگر جدا می شوند قسمت اول که قسمت اصلی نام بوده و می تواند نام موسسه یا نام محصول ویا هر نام دلخواه دیگر (به شرط آنکه قبلا توسط شخص دیگری ثبت نشده باشد) باشد و قسمت دوم که شناسه نام یا پسوند می باشد و با توجه به نوع سایت می توان آنرا انتخاب نمود. از مهم ترین ویژگی های خدمات دامین آقای هاست است. همین اکنون دامنه مد نظرتان را جستجو و در صورت آزاد بودن، اقدام به ثبت آن نمایید .

چرا دامین خود را در آقای هاست ثبت کنیم؟